رفتن به محتوا

گروت ریزی و ترمیم

اجرای گروت ریزی در پروژه های صنعتی و پتروشیمی ها خصوصا در موارد نصب و فیکس نمودن دستگاه ها و زیر شاسی ها از فعالیت های تخصصی کادر اجرایی شرکت سیویل بتن میباشد.

ابتدا انتخاب نوع گروت که پایه سیمانی باشد یا پایه اپوکسی با توجه به نوع پروژه حائز اهمیت میباشد و این موضوع در ادامه تاثیر بسیار زیادی بر روی روند کار و اجرا خواهد داشت.

گروت های سیمانی پلیمری معمولاً در پروژه هایی مورد استفاده قرار می گیرد که صرفاً پر کردن فضای بین دو المان مطرح میباشد. به عنوان مثال پر نمودن فضای بین بیس پلیت و فونداسیون سازه هایی که تنها تحت بار فشاری قرار دارند و بحث لرزش و بار دینامیکی در آنها مطرح نمیگردد به وسیله گروت سیمانی پرمقاومت تامین میگردد.

نکته مهم در مبحث کیفی گروت سیمانی داشتن مقاومت فشاری بالا عدم ترک و ضریب انبساط حجمی خطی می باشد و نکته مهم در بحث اجرای گروت سیمانی ، میکس مناسب متریال ، خروج هوا از گروت در جالت خمیری، اصول قالب بندی مناسب ، ضخامت مناسب کار و همچنین در نظر گرفتن گرادیان حرارتی می باشد.در نهایت پر نمودن کامل فضای گروت ریزی شده به صورت یکپارچه و بدون ترک و تحمل بار فشاری وارد از سازه ، هدف اصلی کار میباشد.

در بحث کیفی گروت اپوکسی سه جزئی که شامل رزین اپوکسی هاردنر پلی آمین و فیلر معدنی می باشد علاوه بر مقاومت فشاری،  مقاومت کششی و خمشی و چسبندگی بسیار حائز اهمیت می باشد . زیرا در جاهایی که از گروت اپوکسی به عنوان ماده پرکننده در زیر بیس پلیت دستگاه ها یا شاسی ها استفاده می کنیم ، هدف اصلی تحمل تنش های دینامیکی حاصل از لرزش و ضربه دستگاه میباشد که گروت اپوکسی به عنوان یک متریال چسبنده بسیار قوی وظیفه خنثی نمودن و انتقال آن به فونداسیون را بر عهده میگیرد.بدین ترتیب میزان تنش وارده از بولت کاسته شده و احتمال شکست یا خرد شدگی فنداسیون نیز وجود ندارد. 

در مبحث اجرای گروت اپوکسی نیز می بایست به نکاتی مانند نسبت اختلاط در اجزای گروت اپوکسی (نسبت رزین به هاردنر به فیلر) و همچنین خروج حباب و هوا ، اصول قالب بندی و بحث گرادیان حرارتی توجه گردد .نکته مهم دیگر که بسیار حائز اهمیت می باشد توجه به عدم وجود رطوبت و آلودگی در قسمت اجرای گروت ریزی می باشد که کاملاً بر روی کیفیت کار تاثیرگذار خواهد بود.

درگروت ریزی سیمانی انتخاب نوع گروت (ریزداانه ،  دانه بندی متوسط ،  یا درشت دانه) با توجه به نوع کار و ضخامت فضای زیر بیس پلیت تعیین می گردد.

در  گروت ریزی اپوکسی تعیین نسبت رزین به هاردنر به فیلر نیز با توجه به ابعاد و صخامت کار ، میزان نیروی وارده از دستگاه و مسائل اقتصادی تعیین می گردد .

قابل ذکر است مطالب عنوان شده به صورت کلی و صرفا جهت آشنایی با روند کلی گروت ریزی سیمانی و اپوکسی بوده و نیاز اجرایی هر پروژه با توجه به ظرفیت های آن و پس از بازدید و محاسبات دقیق تعیین میگردد.