رفتن به محتوا

کفسازی و درزبندی پروژه زرکام

اجرای کفسازی بتن الیافی با دستگاه ماله پروانه ای بر روی سقف عرشه فولادی
اجرای درزبندی سالن تولید زرکام با استفاده از ماستیک پلی اورتان تک جزیی و ماستیک پلی اورتان دو جزیی

کارفرما

گروه صنعتی و پژوهشی زرکام

خدمات انجام شده

کفسازی بتن ماله پروانه ای

درزبندی سالن تولید زرکام

Related Projects