رفتن به محتوا

کفسازی و پولیش بتن پروژه ولنجک

ساختمان تجاری مسکونی واقع در ولنجک تهران ، نبش خیابان چهاردهم می باشد و کادر فنی و اجرایی شرکت سیویل بتن از ابتدای پروژه با تامین مواد افزودنی بتن و در ادامه در مراحل اجرای کفسازی بتن ماله پروانه ای ، اجرای درزبندی محل درز کاتر ، اجرای پولیش بتن ، اجرای کفپوش اپوکسی سیلیس پاش در رمپ ها و در انتها اجرای خطوط راهنمای ترافیکی در پروژه حضور داشته است.

کارفرما

خدمات انجام شده

تامین مواد افزودنی بتن

اجرای کفسازی بتن توانمند الیافی با دستگاه ماله پروانه ای

اجرای درزبندی محل درز کاتر بتن 

اجرای پولیش بتن

اجرای کفپوش اپوکسی سیلیس پاش رمپ

اجرای خطوط راهنمای ترافیکی

پروژه های مشابه