رفتن به محتوا

تعریف کلی
مواد افزودنی بتن

استفاده روزافزون از بتن در صنایع عمرانی و صنعتی، باعث افزایش نیاز و انتظار مهندسین و کارفرمایان از این متریال گردیده لذا ارتقای کیفیت بتن و القای ویژگی‌های خاص به بتن یکی از اهداف صنعت شیمیایی ساختمان می‌باشد.

جهت دستیابی به مقاومت‌های مکانیکی بالا در بتن‌های خاص، شناخت مواد و آشنایی با تأثیرات مواد شیمیایی در بتن جز ارکان اصلی این صنعت می‌باشد. بدیهی است کارشناسان مربوطه با افزایش اطلاعات فنی و تخصصی خود، گام بلندی در ارتقای کیفیت صنعت افزودنی‌های بتن بردارند.

گروهی از مواد افزودنی بتن، به دلیل استفاده و اثرگذاری خاص در دسته بندی به خصوصی قرار نمی‌گیرند و به صورت مجزا معرفی می‌گردند. محصولاتی مانند حباب زا - هوازا، ضدیخ بتن مسلح، مکمل واترپروف پودری، مایع زودگیر دوغاب تزریق و ... از جمله این محصولات می‌باشد.

یکی از راهکارهای افزایش آگاهی از مواد افزودنی و اثرگذاری آن، حضور مستمر در پروژه‌های اجرایی و مشاهده تغییرات ویژگی‌های بتن در اثر استفاده از مواد افزودنی می‌باشد. پرسنل شرکت سیویل بتن به دلیل فعالیت گسترده همزمان در تولید محصولات و اجرای بتن‌های خاص، تمام تلاش خود جهت انتقال درست تجربیات پیرامون مواد شیمیایی به همکاران گرامی خواهد داشت.