رفتن به محتوا

تعریف کلی
ترمیم و مقاوم سازی بتن

ترمیم و مرمت سازه‌های بتنی همواره از اصلی‌ترین نیازهای پروژه‌های عمرانی می‌باشد. دلایل زیادی را می‌توان نام برد که باعث الزام به ترمیم سازه‌های بتنی در ادوار مختلف طول عمر آن می‌گردد. خطاهای اجرایی و کیفیت پایین متریال های مصرفی مانند بتن و افزودنی‌های آن و عدم دانش و آگاهی کافی در مورد شرایط کارگاهی و اجرا از عوامل اصلی این موضوع می‌باشد.

به طور معمول سازه‌های بتنی نیازمند دو نوع ترمیم سازه‌ای و غیر سازه‌ای می‌باشند که شناسایی نوع ترمیم مورد نیاز و انتخاب صحیح محصولات ترمیمی سازه بسیار مهم می‌باشد.

نیاز به ترمیم سازه‌ای به علت بروز مشکلاتی در هنگام اجرا یا به مقاومت نرسیدن بتن و هر عاملی که باعث افت ظرفیت باربری سازه گردد، به وجود می‌آید. در مواردی نیز عواملی مانند نیاز به افزایش ظرفیت باربری سازه به دلیل اضافه نمودن طبقات به وجود می‌آید. لذا ترمیم سازه‌ای باید با متریال و روش‌های بسیار دقیق صورت پذیرد که بتواند ظرفیت باربری سازه مورد نظر را بدون آسیب رساندن به سایر قسمت‌ها به مقدار مورد نظر برساند.

نیاز به ترمیم غیر سازه ای در واقع در ساختمان‌هایی حس می‌شود که بیشتر در ظاهر کار دچار مشکل گردیده و در میزان ظرفیت باربری و مقاومتی بتن و سازه مشکلی به وجود نیامده باشد.معمولاً کرمو شدن سطحی بتن و یا نیاز به داشتن سطح صاف و اکسپوز بتن، موارد استفاده از روش‌ها و متریال ترمیم غیر سازه ای می‌باشد.