رفتن به محتوا

الیاف پلی پروپیلن در استحکام بتن

CivilBeton

Polypropylene Fiber in Concrete strength

از جمله محاسن بتن های مسلح و دارای مقاومت بالا، بهبود خواص مکانیکی و کاهش نفوذپذیری ،مقاومت شیمیایی بالا در برابر عوامل مخرب و مقاومت در برابر ضربه های مکانیکی شدید می باشد. در کنار محاسن یاد شده ، شکنندگی و مقاومت کم در برابر حرارت و آتش از معایب بارز این گونه بتن ها محسوب می شود.از آنجایی که مقاومت و نرمی ، دارای نسبت عکس می باشند، بتن های با استحکام بالا از بتن های معمولی شکننده ترند.
شکست ناگهانی و شدید بتن بخاطر این مساله می باشد که انرژی جذب شده در فاز الاستیک بتن صرف ایجاد ترک و پخش شدن ترک ها نمی شود در نتیجه رشد ثابت ترک که منجر به شکست بتن می شود ، اتفاق نمی افتد.

ویژگی نفوذ ناپذیری بتن های با استحکام بالا مشکلاتی را در رابطه به مقاومت بتن در برابر آتش به همراه خواهد داشت.به هنگام آتش سوزی ،دمای بتن به سرعت افزایش می یابد. به علت وجود تعداد اندک روزنه های موئین ، آب که هنوز در بتن هیدراته نشده ،در فضای داخل بتن محبوس می شود. بدین ترتیب فشار بخار آب تولید شده از روزنه های موئین خارج نمی شود و منجر به تنش کششی داخلی شده، بدین ترتیب در سطح بتن ترک ایجاد خواهد شد.حتی مولکول های آبی که درگیر پیوند شیمیایی هستند نیز می توانند بخار شوند.

الیاف پلی پروپیلن باعث کاهش شکنندگی و افزایش مقاومت در برابر آتش خواهند شد. الیاف پلی پروپیلن در دمای 160 درجه سانتیگراد ذوب می شوند و در نتیجه به هنگام آتش سوزی کانال هایی را در بتن ایجاد می کنند. بدین ترتیب مایعات و بخار آب امکان خروج از داخل بتن را پیدا می کنند و فشار داخلی کاهش می یابد.

افزودن مقادیر اندک وزنی از الیاف پلی پروپیلن به بتن سبب بهبود خواص مکانیکی بتن می گردد. با توجه به استحکام کششی بالای این دسته از الیاف می توان ظرفیت بتن را با گذشت زمان بهبود بخشید و از تغییرات حجمی جلوگیری کرد.همچنین الیاف پلی پروپیلن از پیشرفت ترک ها جلوگیری به عمل آورده و همچون پلی در برابر انتشار آنها مقاومت می کند.با افزودن الیاف پلی پروپیلن به مخلوط بتن ، شاهد افت اسلامپ و کارایی بتن خواهیم بود.این مشکل با استفاده از انواع فوق روان کننده ها در کنار الیاف پلی پروپیلن قابل حل خواهد بود.
 الیاف پی پروپیلن دارای سطح مخصوص بالایی بوده لذا باعث تقویت مکانیکی خمیر سیمان می شوند و بتن را اصطلاحا نگه می دارند.این امر در کنترل و جلوگیری از جداشدگی بتن های با کارایی بالا در زمان شوت از ارتفاع زیاد بسیار موثر می باشد.

الیاف پلی پروپیلن