رفتن به محتوا

الیاف ماکروسنتتیک پلیمری

CivilBeton

Civil MacroFiber

الیاف ماکروسنتتیک پلیمری از مــواد پلیمــری و کوپلیمــری مــدرن و بــا مقاومــت کششــی و مــدول الاستیسیته بــالا تولیــد می‌گردد. بــه دلیــل انعطــاف و مقاومــت بــالا، از ایــن الیــاف در کفسـازی هـای بتنـی و سقف‌های عرشـه فـولادی بـه عنـوان جایگزیـن شـبکه مـش میلگــرد حرارتــی اســتفاده می‌گردد. ایــن محصــول بــه دلیــل وزن مخصــوص ســبک و شــکل هندســی خــاص خــود، بــا میکــس مناســب در مخلــوط بتــن باعــث افزایــش مقاومــت کششــی و کاهــش تــرک بتــن می‌گردد.

الیاف ماکروسنتتیک پلیمری به علت قیمت مناسب و کیفیت مطلوبی که دارد ، علاوه بر بالا بردن مقاومت کششی بتن، باعث صرفه جویی در هزینه‌ها در قیاس با استفاده از مش میلگرد در بتن نیز می‌گردد

روش و میزان مصرف

میزان مصرف الیاف ماکروسنتتیک پلیمری در بتن با توجه به نوع سازه، نحوه کاربری، شرایط کارگاهی، نوع الیاف مصرفی از نظر ابعاد و حذف یا عدم حذف شبکه مش میلگرد تعیین می‌گردد. لذا معمولاً از این الیاف به میزان 0.5 الی 3 کیلوگرم در هر مترمکعب بتن می‌توان استفاده نمود. این مقدار در هنگام بتن ریزی در پای کار به داخل تراک میکسر یا خلاطه اضافه می‌گردد و پس از 5 الی 10 دقیقه میکس شدن، بتن آماده ریختن می‌باشد.
هنگامی که الیاف به بتن اضافه می‌گردد، به علت درگیری که بین الیاف و سنگدانه ها به وجود می‌آید، بتن اصطلاحاً خشن شده  و دچار افت اسلامپ می‌شود. لذا جهت افزایش اسلامپ بتن و قابلیت پمپ نمودن و پخش کردن آن، می‌بایست از مقادیری  فوق روان کننده در کنار الیاف به مخلوط بتن استفاده گردد.

خواص و اثرات

 • افزایش مقاومت در برابر سستی، مقاومت کششی با انعطاف بالا، مقاومت در برابر نیروی شکست، مقاومت فشاری
 • افزایش مقاومت در برابر ترک‌های، بعد از خشک شدن
 • مقاومت در برابر انفجار بسیار بالا (انجام اصلاح در شکست ترک‌ها)
 • ایجاد نیروی پس تنیدگی بعد از وقوع انفجار
 • افزایش ماندگاری و دوام
 • افزایش پایداری در زمان
 • بهبود مقاومت و جلوگیری از سستی در زمان زلزله
 • جلوگیری از ترک کنترل ترک (با انقباض پلاستیکی ترک‌ها)
 • مقاومت بالا در برابر فرسایش و خوردگی
 • افزایش ویژگی‌های بتن که منجر به کاهش ضخامت بتن در کشش برش می‌گردد
 • بهبود هزینه‌ها، قابلیت ساخت و ایمنی بدون نیاز به مش و صفحات مش
 • تقویت سه بعدی مؤثر درون بتن

موارد کاربرد

 • کفسازی محوطه، پارکینگ و … با در نظر گرفتن حذف میلگرد
 • ساختمان‌های مقاوم در برابر زلزله
 • روسازی بتنی بزرگراه‌ها،جاده‌ها و باند بزرگراه‌هاکف‌های بدون درز و با حذف مش میلگرد
 • فونداسیون ماشین آلات
 • کفسازی سوله‌ها و رمپ
 • کف سالن‌های صنعتی با بار دینامیکی بالا
 • سازه‌های ضد انفجار
 • سازه‌های آبی (هیدرودینامیک) مانند سد

استاندارد ها

اثرات این محصول را میتوان پس از مصرف در بتن با استاندارد زیر مورد تحلیل قرار داد:

سیویل بتن پیشرو در تولید افزودنی های بتن ASTM International 1

ASTM C1116 ,Section 4.1.3 

               ASTM C1399 , 7508 , A820

ویژگی
مقدار
نوع جنس
اولفین و کـو پلیمـر
رنگ
سفید ، مشکی و طوسی
وزن مخصوص
0.8 ± 0.05 g/cm³
طول برش
30 , 40 , 50 mm
قطر برش
1 ∽ 3 mm
مقاومت کششی
480 MPa
محدوده ذوب
حدود 160 درجه سانتی گراد
مدول الاستیسیته
3.6 GPa
مقاومت در برابر اسید و قلیا
بسیار بالا
مقاومت در برابر نمک
بالا
جذب آب
صفر
رسانایی حرارتی
بسیار پایین
شرایط نگهداری
در بسته بندی اولیه به دور از رطوبت و حرارت
بسته بندی
کیسه 2.5 ، 6 و 10 کیلوگرمی

دانلود