رفتن به محتوا

الیاف ماکروسنتتیک در بتن

CivilBeton

Macro Fiber in Concrete

بتن به عنوان یکی از پرکاربردترین مصالح در صنعت ساخت و ساز به شمار می‌آید و از نظر مقاومت فشاری دارای ویژگی‌های بی نظیری می‌باشد. در این میان ضعف مقاومت کششی و حالت شکنندگی بتن، شاید نقطه تاریکی در ویژگی‌های این متریال محسوب گردد.
بتن تحت ضعف کششی خود بسیار مستعد ترک خوردن بوده و این امر با توجه به نوع ترک‌های ایجاد شده می‌تواند صدمات جبران ناپذیری را در برخی پروژه‌های به همراه داشته باشد.
استفاده از شبکه آرماتور در مقاطع مختلف به منظور افزایش ظرفیت کششی بتن و کاهش شکنندگی آن تا حدی توانسته ضعف کششی بتن را کاسته و بتن مسلح به عنوان ترکیبی مناسب جهت ساخت و ساز معرفی شود. اما این تمام ماجرا نیست و در بسیار از مقاطع، شبکه آرماتور به تنهایی پاسخگوی ضعف کششی بتن و همچنین بازدارنده ایجاد ترک در بتن نمی‌باشد.
با فرض استاندارد بودن نسبت آب به سیمان، نوع سیمان و ابعاد سنگدانه ها و همچنین کلیه مراحل ساخت بتن، می‌توان با  افزودن الیاف ماکروسنتتیک به بتن، بر رفتار شکل پذیری، مقاومت کششی، مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته، مقاومت ضربه و برخی مشخصات مکانیکی دیگر بتن، اثر مثبت و قابل توجهی بر جای گذاشت.
افزودن الیاف به بتن مسلح، باعث ایجاد تغییراتی در سازوکارهای انتقال تنش بر روی سطح ترک می‌شود که از مهم‌ترین آنها می‌توان به تغییر سازوکار انتقال کشش و برش اشاره نمود. پس از ایجاد ترک در بتن، علاوه بر آرماتور، الیاف نیز دو سطح ترک را به هم متصل کرده و در انتقال تنش کششی بین دو صفحه‌ی ترک مؤثر هستند.این موضوع باعث افزایش ظرفیت کششی بتن و کاهش فواصل ترک‌ها در بتن خواهد شد. 
نتایج بسیاری از مطالعات و آزمایش‌ها نشان می‌دهد که با افزایش ضخامت نمونه‌های بتنی و افزودن الیاف به مخلوط بتنی مقدار عمر خستگی بتن افزایش می‌یابد.
در پروژه هایی نظیر کفسازی های بتنی ، به دلیل شکل هندسی بتن که دارای نسبت سطح به ضخامت زیادی می باشد و همچنین به دلیل سطح صاف و پرداخت شده وسیع بتن ، ضعف کششی ، میزان انبساط و انقباض بتن و در نتیجه ترک های مختلف ناشی از موارد ذکر شده به خوبی نمایان خواهد گشت.بدین منظور استفاده از الیاف های مختلف در کفسازی های بتنی بسیار رایج بوده و نتایج مختلفی در پروژه های مختلف به دست آمده است.
به طور کلی از نظر علمی و تجربی ، نتایج مثبت استفاده از الیاف ماکروسنتتیک در مقاطع مختلف بتن اثبات گردیده است اما مقتضی است پیمانکاران گرامی در انتخاب نوع الیاف مصرفی بسیار دقت نموده و همچنین نظارت لازم را در مراحل مختلف ساخت بتن نیز به کار گیرند.

بتن الیافی ماکروسنتتیک